EDUCATIE

Docent theater en maker (2021-heden)
Als freelance docent geef ik theater workshops bij verschillende instellingen en scholen, met verschillende doelgroepen.

Stop-motion project (2022-heden)
Vanuit mijn onderwijsstage bij Arte College Almere heb ik een stop-motion project ontwikkeld voor het vak (K)CKV. De leerlingen maken in tien weken hun eigen stop-motion film, en doorlopen elke fase van een creatief proces. De focus ligt op onderzoeken en experimenteren.

Docent en regisseur bij De Kubus Lelystad (2022-2023)
Als invaldocent gaf ik theaterles bij de musicalgroepen van De Kubus Lelystad. Vijf groepen in de leeftijd 4 t/m 18+

Met Maaike Hazelaar (dans) en Laurie Akkerman (zang) hebben we drie voorstellingen gemaakt naar het concept en script van Emilie Koger:
4 t/m 7 jaar – De Nieuwe Avonturen van Ariël
14 t/m 18 jaar – Alice en Cindy in Wonderland
18 t/m 80 jaar – Alice Zoekt Verder…

Voorlichter over gender- en seksuele diversiteit (2021)
Vanuit Bureau Gelijke Behandelingen Flevoland ben ik als gastdocent inzetbaar op middelbare scholen in Flevoland om met leerlingen in gesprek te gaan over gender- en seksuele diversiteit.